اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.

کنفرانس سالگرد نه به عدام، 10 اکتبر مکان دانشگاه اسلو

ارسال شده توسط ,وبلاگ نویسان علیه اعدام | ۱۹:۵۲ | 0 نظرات »

اگر چه مرگ توجیهات فراوانی برای ستاندن زندگی دارد و اگرچه ما همواره بنا را بر این گذاشته ایم که هر کاری کردی در تقابل با عملی ست که رخ داده است و اگر چه در این
مقابله جویی " چشم دربرابر چشم " از روزگاری بس دراز توجیه گر خشونتی بوده است که تاریخ انسانی بر دوش می کشد و اگر چه به ویژه در کشور ما موقعیت های سیاسی و به تبع اولی حکومت کنندگان توجیه گران اصلی این خشونت بوده اند وبا دستاویز قراردادن عقلانیت ، مذهب و عقاید و فرهنگ در حذف و نابود کردن فیزیکی مخالفان خود اصلی ترین نقش را داشته اند ، اما اعتراض علیه اعدام و سردی تمام بار احساسی و خشونت کریه پنهان در این عمل به واکنشی تبدیل نشده است تا امکان حس ِ زندگی و زنده بودن را درشرایطی انسانی به وجود آورد . اگرچه ما نیز می پذیریم که در یک مبارزه ی عریان و رو در رو و به ویژه ی در آن هنگام که دشمن شمشیر اش را از رو بسته است تعیین کننده ی هر عمل آن وضعیتی ست که حاکم است ، اما بر این باورنیز هستیم که دهنیت اعتراض علیه حکم اعدام به روزمره گی زندگی در میان ما راه نبرده است

اعدام ، کشتن ونابود کردن انسان توجیه پذیر نیست ! به هیچ بهانه ای نباید امکان زندگی را از دیگری گرفت . اعتراض علیه اعدام باید گسترش یابد !

رژیم جمهوری اسلامی درایران سفاکانه ترین و بی رحمانه ترین و ضد انسانی ترین ارزش ها را با توجیه برقراری عدالت و مقابله ی به مثل بر مردم اعمال می کند . مخلفان خود را اعدام
می کند ، سنگسار می کند و اگر به هر بهانه در این امر موفق نشود انسانی را از منزلت و موقعیت انسانی اش با به کارگیری پست ترین روش ها و ضدانسانی ترین ارزش ها به تحقیر می کشد !
تلاش برای ریشه کن کردن لغو قانون ؛ اعدام ؛ وظیفه هر انسان آزادی خواه در تمام دنیا هست . ایرانی یا غیر ایرانی این قانون ضد انسانی رو باید از روی زمین ریشه کن کرد
ما این حس را داشته ایم که در مسئولیت پذیری خود نسبت به حق زندگی ، ابراز آزاد عقیده
ودر پی آن عمل اجتماعی هر انسانی خود را ابراز کنیم و بر این باوریم که ذهنیت اعتراض بر علیه حکم اعدام و سلب زندگی از دیگری ، باید به امری روزمره تبدیل شود تا هیپچ توجیه زمینی و آسمانی برای از میان بردن زندگی کارگر نباشد .
علیه حکم اعدام و علیه ماشین سرکوب و حاکمیت انسان کش جمهوری اسلامی اعتراض باید کرد . اعتراض عیله اعدام را به امری روزانه باید تبدیل کرد و با هر صدا که داریم بلند بگوییم :
اعدام نه . . . اعدام نه

0 نظرات

ارسال یک نظر