اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.

در بیدادگاه رژیم ایران پدر یکی از مجاهدان اشرف به اعدام تهدید شد

ارسال شده توسط ,وبلاگ نویسان علیه اعدام | ۱۷:۵۵ | 0 نظرات »صوت الفلسطين با استناد به اطلاعيه دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران نوشت: روز سهشنبه 17فروردين ماه،رژيم جمهوری اسلامی ایران ، آقاى حميد حائرى، 60ساله، پدر يكى از مجاهدان اشرف را كه بهخاطر شدت بيماريها و بر اثر شدت شكنجه و اعمال فشارهاى فيزيكى و روانى در وضعيت وخيمى بهسر مىبرد، در يك دادگاه نمايشى محاكمه نموده و او را به مجازات اعدام تهديد كرد.

آقاى حائرى كه از داشتن وكيل نيز محروم بود، در حالى كه به سختى راه مىرفت و دستانش به زندانى ديگرى زنجير شده بود، به بيدادگاه منتقل شد. رياست اين نمايش شقاوتبار به عهده مقيسه، از جلادان ”كميته مرگ“ در قتلعام زندانيان سياسى در سال67 بود. وى از بيماريهاى مختلف از جمله بيمارى شديد قلبى رنج مىبرد و تاكنون دو بار سكته كرده است. ماموران رژیم از هرگونه پاسخگويى در مورد وضعيت اين زندانى سياسى به خانوادهاش، طفره مىروند…

0 نظرات

ارسال یک نظر