اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.

جان منصور اسالو در معرض خطر جدی قرار دارد

ارسال شده توسط ,وبلاگ نویسان علیه اعدام | ۸:۰۷ | 0 نظرات »


بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،در طی چند روز گذشته زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه چندین بار با چاقو مورد تهاجم یکی از پاسداران قاتل قرار گرفته است.

زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در طی چند روز گذشته چندین بار با چاقو مورد حمله قرار گرفت. جمعه شب هنگامی که آقای اسالو درسلول همراه با سایر زندانیان سیاسی بود فرد مهاجم با چاقو بسوی او یورش برد ولی با هوشیاری و حمایت به موقع زندانیان سیاسی و سایر زندانیان این حملات دفع شد. صبح روز شنبه هنگامی که از حفاظت و اطلاعات باز می گشت و در حالی که پاسداربندها نظارگر بودند این فرد با مشت به صورت آقای اسالو ضربه زد.در طی این مدت زندانیان حتی از خود دفاع نکردند و تا به حال واکنشی نشان ندادن و با صبر و بردبار در مقابل این قاتل تحریک شده شکیبائی به خرج دادند.

زندانی سیاسی منصور اسالو تا به حال چند بار به مسئولین زندان شکایت کرده است و تعداد زیادی از زندانیان نیز در این مورد شهادت دادند و حتی پاسدار بندها هم که شاهد حملات این فرد بودند شهادت دادند ولی تا به حال هیچ اقدامی برای جلوگیری از حملات این فرد صورت نگرفته است و فرد مهاجم به حملات و تهدیدات خود مبنی بر قتل آقای اسالو ادامه می دهد. کرمانی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان به آقای اسالو گفته است که این پاسدار قاتل از خانواده شهید و جانباز است و ما نمی توانیم کاری انجام دهیم.

فرد مهاجم پاسداری بنام محمد حسینی که بدلیل ارتکاب دو قتل که یکی از آنها قتل همسرش می باشد در زندان بسر می برد و در حال حاضر در بند 4 زندانی است.این فرد بعد از بازگشت آقای اسالو از سلول انفرادی بدون هیچ دلیلی حملات و تهدیدات خود را شروع کرده است. محمد حسینی هر بار که به آقای اسالو یورش می برد این جملات را تکرار می کند که تا تو را نکشم دست بر نخواهم داشت / من ترا خواهم کشت.

محمود مغنیان رئیس بند 4 زندان گوهردشت به این پاسدار قاتل مسئولیتهای در بند داده است و این فرد از آزادی عمل کامل برخودار است . این فرد همچنین بطور دائم در حال تردد بین دفتر علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و بخصوص در ارتباط مستمر با کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان است و هر سری که از دفتر آنها به بند بازگردانده می شود حملات و تهدیدات خودش را شدت می دهد.

تحرکاتی که از چند هفته پیش علیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج آغاز شده است . ابتدا بصورت یورش گارد زندان به سلولها، ضرب وشتم و اهانت و تخریب حداقل وسائل آنها صورت می گرفت. قبل از 22 بهمن با انتقال زندانیان سیاسی منصور اسالو و ارژنگ داودی به سلولهای انفرادی تشدید یافت. و از چند روز پیش تا به حال بصورت یک جنگ روانی و تهدید به قتل و حمله به آقای اسالو به نحو شدیدتری ادامه یافت.

تمامی این تحرکات بخصوص حملات پی در پی به آقای اسالو به نظر می آید که قصد حذف فیزیکی او را دارند. آقای اسالو از ناراحتی قلبی رنج می برد و جنگ روانی و نا امنی که بر علیه او ایجاد کرده اند جان این زندانی را در معرض خطر جدی قرار داده است.

تصمیم گیرندگان اصلی این حملات بازجویان وزارت اطلاعات می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،حملات روزهای گذشته که به قصد قتل آقای اسالو صورت می گیرد را محکوم می کند و نسبت به خطری که متوجه جان این زندانی است هشدار می دهد و برای نجات جان او از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل،سازمان جهانی کار واز سایر سندیکاههای کارگری جهان استمداد می طلبد و خواستار اقدامات فوری و عملی برای نجات جان این زندانی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

0 نظرات

ارسال یک نظر