اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.آنان که رفتند تراژدی نبودند. چرا که در تراژدی داستان با مرگ کسی که حس ترس، رقت یا همدردی ما را برمی انگیزد، خاتمه می یابد و ما باید ادامه آن را در پهنه دیگری از زندگی جستجو کنیم. تراژدی به هر حال سوگنامه شکست پیام است. ولو این که این پیام اصیل و حق باشد. و این شهیدان شادی نامه یک پیامند. آنان رفته اند تا پیامشان را جاودانه کنند. خون هر یک از آنان نه تنها نشانه مظلومیتشان، که سند انکارناپذیر شکست دشمن است.نیچه گفته است : آن چه انسانی را والا می سازد نه شدت احساسهای والا، که مدت آنهاست براین اساس آشنایی با هر یک از این جانباخته گان، آشنایی با انسانی والا است. انسانی که تا نفس آخر بر آن چه که گفت ایستاد و از دشنه و دار و داغ میرغضب نهراسید و در لحظه ِ لحظه ها انتخابش را کرد . یادشان جاودانه بادوبلاگ نویسان علیه اعدام

0 نظرات

ارسال یک نظر