اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.طبق اخباری که به کميته بين المللي عليه اعدام رسيده٬ حکومت اسلامي ايران اخيرا اجساد ۴۵ نفر از شهروندان افغان را تحويل خانواده های آنها داده است. خبرها حاکی است که در این اواخر، تعدادی از جنازهها و اجساد افغانها به خانوادههای آنها در مرز اسلام قلعه تحویل داده شده است. حکومت فاشيست اسلامي درست شبيه به تحويل دادن اجساد فعالين سياسي و اعداميها در سالهاي سياه شصت و شصت و هفت در ايران٬ هنگام تحویل اجساد اعدامشدهها، درخواست پول از خانواده ها کرده و به ازای دريافت پول اجساد عزيزان آنها را تحويل داده است.
طبق اخباری که اخيرا به بيرون درز کرده٬ حکومت اسلامي قصد اعدام تعداد زيادی از دستگيرشدگان افغان را دارد.
اين افراد به اتهام قاچاق مواد مخدر و يا حتی کار غير قانوني و يا سياه دستگير شده و سپس به اعدام محکوم شده اند.

رفتار حکومت اسلامی با شهروندان افغان نمونه مجسم رفتار يک حکومت فاشيست با مهاجريان و پناهندگان است.
در ايران رسما به افغانها توهين ميشود٬ آنها را علنا "دزد و جنايتکار" خطاب ميکنند. به خانه های آنها يورش برده و به هر بهانه ای آنها را دستگير ميکنند و اين فضاسازی راسيستي و ضد انساني حکومت اسلامی٬متاسفانه با اعتراضی درخور از سوی سازمانهای مدافع حقوق انسانی و نهادهاي مترقی نيز روبرو نميشود.
حکومت اسلامي ايران براي زهر چشم گرفتن از مردم و از مهاجرين افغان٬ براي پس فرستادن هزاران نفر که سالهاي سال در ايران زندگي ميکنند٬ براي قدر قدرتي در مقابل مردم افغانستان٬ به اعدامهاي دسته جمعي جوانان مهاجر و يا پناهنده افغان دست زده و در مقابل اعتراضات و موج تنفر از اين جنايات٬ طبق معمول به انکار اين مسائل پرداخته و يکبار ديگر به دنيا نشان ميدهد که جانوراني که بر ايران حاکم هستند٬ چه ظرفيتي از جنايت و وقاحت را يدک ميکشند.
سازمان عفو بين الملل در مورد اعدامهاي اخيرافغانهای مهاجر در ايران ٬ ضمن ابرازنگرانی اعلام کرده است که احتمالا تعدادی نوجوان در بين اعدام شدگان وجود داشته است.

کميته بين المللي عليه اعدام ضمن محکوم کردن شديد اين جنايات وحشيانه و اين بربريت آشکار٬ از همه سازمانها و نهادهاي بين المللي واز مردم ايران و افغان دعوت ميکند که متحدانه به اين اعدامها اعتراض کنند.
ما نبايد بگذاريم تعداد بيشتری از جوانان را اعدام کنند وبا اين جنايات براي حکومت اسلامي عمر بخرند. اين حکومت بايد سرنگون شود. به همت مردم ايران و مهاجرين افغانستان و به همت و کمک مردم مترقي دنيا بايد نقطه پاياني برعمر اين حکومت جنايتکار گذاشت. تنها با سرنگوني اين جانيان است که همه مردم و همه شهروندان در ايران ميتوانند نفس راحتي بکشند.
ما از همگان دعوت ميکنيم در شهرهاي مختلف دراروپا و کانادا و امريکا و در ايران و افغانستان به اين اعدامها اعتراض کنند.

ننگ و نفرت بر حکومت فاشيست اسلامي
کميته بين المللي عليه اعدام

0 نظرات

ارسال یک نظر