اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.


. عبدالرضا قنبری چهل و دو ساله معلم دبیرستان در پاکدشت با سابقه چهارده سال تدریس و مدرس دانشگاه پیام نور است. آقای قنبری در تظاهرات عاشورای پارسال دستگیر و به جرم شرکت در تظاهرات ، دادن شعار علیه آیت الله خامنه ای و اتهامات معمول مانند ارتباط با گروههای بیگانه در یک دادگاه بدون وکیل محاکمه و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد
نسبت دادن اتهامات واهی به دستگیر شدگان تظاهرات و گرفتن اعتراف زیر شکنجه و صدور احکام اعدام تنها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از ادامه اعتراضات مردمی می باشد. جان عبدالرضا قنبری و همه کسانی که به جرم شرکت در تظاهرات به اعدام محکوم شده اند در خطر جدی است. احکام و اتهامات دستگیر شدگان تظاهرات پس از انتخابات هیچ سنخیتی با جرم آنها که شرکت در تظاهرات میباشد ندارد. این زندانیان توسط دولت ایران به گروگان گرفته شده اند تا از شدت گرفتن اعتراضات مردمی جلوگیری کنند و هر آن که حکومت احساس خطر کند ممکن است اعدام شوند. سال گذشته آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی دو تن از کسانی که به جرم شرکت در تظاهرات دستگیر شده بودند به طور ناگهانی اعدام شدند. پس از آنها فرزاد کمانگر معلم کرد زندانی و چهار زندانی سیاسی دیگر نیز توسط دولت به طور ناگهانی اعدام شدند. با توجه به نزدیک شدن عاشورا احتمال اجرای حکم عبدالرضا قنبری و دیگر دستگیر شدگان برای ارعاب مردم و جلوگیری از شرکت آنها در تظاهرات وجود دارد و جان آنها به طور جدی در خطر است. .

تجربیات قبلی نشان میدهد که دولت ایران به خواسته های مردم ایران وقعی نمی نهد و تنها فشار دیپلماتیک و بین المللی است که میتواند بر تصمیمات دولت ایران اثر بگذارد و جان زندانیانی را که تنها جرمشان بیان عقیده و شرکت در تظاهرات بوده است را نجات دهد...
ما وبلاگ نویسان علیه اعدام از همه فعالین حقوق بشر و سازمانهای بین المللی درخواست میکنیم سکوت خود را در برابر وضعیت بسیار وخیم حقوق بشر در ایران بشکنند و به وضعیت زندانیانی که تنها به جرم شرکت در تظاهرات پس از انتخابات دستگیر و به اعدام محکوم شده اند به طور خاص توجه کنند زیرا آنها هر آن برای انتقام گیری دولتی در معرض اعدام قرار دارند. ما از کشورهای اروپایی و امریکا درخواست میکنیم که در مذاکرات با ایران رعایت حقوق اولیه انسانی و لغو حکم اعدام را در راس خواسته های خود قرار دهند. به طور خاص از همه سازمانهای حقوق بشری ؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و از سازمان عفو بین الملل درخواست میکنیم که به وضعیت عبدالرضا قنبری توجه کرده و از دولت ایران خواستار لغو حکم اعدام و آزادی فوری او گردند.

وبلاگ نویسان علیه اعدام


http://nabeedam.blogspot.com/


A call to save the life of the Iranian political prisoner Abdulreza Ghanbari.Abdulreza Ghanbari, 42, has 14 years of high school teaching experience and was a lecturer at the Payame-Nour University before his arrest. Mr. Ghanbari was arrested in the post-election protests on the religious day of “Ashura” last year. He was charged with “participating in protests” and “chanting against Khamenei, relations with opposition groups abroad” and “ fighting the rule of God” and was sentenced to death.

False accusations based on confessions forced by torture, leading to death penalty, is a routine method by the Iranian judiciary system, which is used as a scare tactic to deter people from participating in protests . The charges and sentences given to those arrested in the post-election protests, are considerably exaggerated compared to the committed crime ( protesting against the election outcome). Obviously these prisoners have been taken hostage by the Iranian government to suppress the protests. Therefore Abdulreza Ghanbari and those sentenced to death on the mere charge of participating on the post-election protests, are in imminent and serious danger of execution.

Last year Arash Rahmani Pour and Mohammad Reza Ali Zamani, two accused of participating in the post-election protests were suddenly executed with similar charges to Mr. Ghanbari. Since Mr. Ghanbari was arrested in Last year’s Ashura protests, his execution in the anniversary of those protests is a high probability and his life is in serious danger.

Past experience shows that the Iranian government has no regard for the will of the Iranian people .Only international and diplomatic pressure can affect the decisions made by the Iranian government and ultimately save the lives of the political prisoners.

Bloggers Against the Death Penalty urge all the human rights activists and international human rights organizations to break their silence against the horrific and appalling human rights situation in Iran. We urge everyone to pay attention on the political prisoners who have been arrested after the elections, because they can be executed any minute to scare away the protesters. Bloggers Against the Death Penalty call on the European countries and the United States to give the highest priority to the human rights situation in Iran, in their negotiations. Specifically, we are asking all human rights organizations in particular the Amnesty International and the human rights council of the United Nations to intervene immediately to save the life of Abdolreza Ghanbari by pressuring the Iranian government to revoke his death penalty and free him immediately.Bloggers Against the Death Penalty (BADP)
http://nabeedam.blogspot.com

0 نظرات

ارسال یک نظر