اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.

گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایران - ویژه سال 1388

ارسال شده توسط ,وبلاگ نویسان علیه اعدام | ۸:۳۸ | 0 نظرات »

   فعالان حقوق بشر در ایران 

جمهوری اسلامی در حالی سی و یکمین سالگرد تاسیس خود را سپری می کند که امروز بیش از پیش با چالش جدی در زمینه استانداردهای رعایت حقوق انسانی در عرصه های داخلی و بین المللی روبه روست. امر جهانشمول حقوق بشر و دفاع از آن، امروز در سایه عنصر رسانه و افزایش آگاهی های اجتماعی به مثابه یک دغدغه همگانی مورد توجه قرار گرفته است.

در سالی که گذشت، مجموع وقایع خونین پس از انتخابات در ایران که دهها کشته و هزاران زخمی و بازداشت شده را در پی داشت، مهمترین پروسه کاری فعالان حقوق بشر در طی یک سال اخیر بود، امری که پرداختن به آن جان مدافعان حقوق بشر را در معرض خطر قرار می دهد.

از دیگر موارد نقض حقوق انسانی در سال گذشته که در قالب آمار نمی گنجد باید به تصویت لایحه چند همسری، تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده! اشاره کرد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مجموع موارد نقض حقوق بشر در طی سالی که گذشت را 59040 مورد ثبت کرده است، این موضوع تنها به مسائل موردی می پردازد، یقیناً این موضوع و بالطبع این عدد قطره ای از دریای نقض حقوق انسانها در ایران امروز است. برآورد وضعیت حقوق بشر زمانی سهل تر می شود که روشن شود این آمار تنها موارد ثبت شده را در برمیگیرد و محدودیت فعالیت حقوق بشری و ممانعت دولت از گردش آزاد اطلاعات برآوردهای مجموعه را بسیار بیشتر از موارد ثبت شده نشان می دهد.

با توضیحات فوق، به صورت آماری یکسال وضعیت حقوق بشر در ایران در پی می آید.


حوزه دانشجویی

1 - تهدید دانشجویان : 83 مورد

2 - بازداشت دانشجویان : 1663 مورد

3 - احضار به دادگاه : 311 مورد

4 - محاکمه دانشجویان : 192 مورد

5 - صدور حکم دادگاه : 107 مورد

6 - آزادی از زندان : 73 مورد

7 - بازجویی : 69 مورد

8 - ممنوع الورود به دانشگاه : 73 مورد

9 - توقیف نشریه : 17 مورد

10 - ضرب و شتم دانشجویان : 348 مورد

11 - حمله به تجمعات دانشجویی : 18 مورد

12 - پلمپ تشکلات : 9 مورد

13 - عدم صدور مجوز مراسم دانشجویی : 15 مورد

14 - اخراج دانشجویان : 43 مورد

15 - مرگ دانشجویان : 16 مورد

16 - حمله به دانشگاه : 166 مورد

17 - خودکشی : 3 مورد

18 - احضار به کمیته انضباطی : 1415 مورد

19 - صدور حکم کمیته : 849 مورد

20 - جمع : 5470 مورد


حوزه مطبوعات

1 - تهدید روزنامه نگاران : 18 مورد

2 - بازداشت روزنامه نگاران : 116 مورد

3 - احضار به دادگاه : 35 مورد

4 - محاکمه روزنامه نگاران : 83 مورد

5 - صدور حکم برای روزنامه نگاارن : 39 مورد

6 - آزادی با وثیقه : 34 مورد

7 - آزادی از زندان : 22 مورد

8 - بازجویی : 33 مورد

9 - ممنوع الخروجی : 7 مورد

10 - ضرب و شتم : 8 مورد

11 - پلمپ چاپ خانه : 9 مورد

12 - عدم صدور مجوز چاپ  : 25 مورد

13 - توقیف روزنامه  : 19 مورد

14 - فیلترسایتهای خبری  : 33 مورد

15 - تذکر به نشریات  : 33 مورد

16 - جمع : 514 مورد


حوزه آزادی اندیشه و بیان

1 - تهدید و ارعاب  : 42 مورد

2 - بازداشت ها  : 18901 مورد

3 - احضار به دادگاه  : 398 مورد

4 - محاکمات  : 388 مورد

5 - صدور حکم دادگاه  : 338 مورد

6 - صدور قرار وثیقه  : 262 مورد

7 - آزادی از زندان  : 357 مورد

8 - بازجویی  : 63 مورد

9 - ممنوع الخروج  : 27 مورد

10 - بازنشستگی اجباری  : 41 مورد

11 - ضرب و شتم  : 415 مورد

12 - حمله به تجمعات  : 23 مورد

13 - پلمپ تشکل ها  : 7 مورد

14 - عدم صدور مجوز مراسم ها  : 11 مورد

15 - تبعید  : 11 مورد

16 - جمع : 21284 مورد


حوزه زنان و فعالان حقوق زنان

1 - تهدید و ارعاب  : 8 مورد

2 - بازداشت ها  : 47 مورد

3 - احضار به دادگاه  : 17 مورد

4 - محاکمات  : 11 مورد

5 - صدور حکم دادگاه  : 9 مورد

6 - صدور قرار وثیقه  : 4 مورد

7 - آزادی از زندان  : 15 مورد

8 - بازجویی  : 17 مورد

9 - ممنوع الخروج  : 5 مورد

10 - حمله به تجمعات  : 1 مورد

11 - خودسوزی  : 16 مورد

12 - سنگسار  : 1 مورد


کارگری

1 - تهدید و ارعاب فعالان کارگری  : 18 مورد

2 - بازداشت ها  : 195 مورد

3 - احضار به دادگاه  : 44 مورد

4 - محاکمات  : 32 مورد

5 - صدور حکم دادگاه  : 18 مورد

6 - صدور قرار وثیقه  : 16 مورد

7 - آزادی از زندان  : 47 مورد

8 - بازجویی  : 10 مورد

9 - اخراج از کار  : 8407 مورد

10 - مرگ در حین کار  : 25 مورد

11 - تجمعات  : 66 مورد

12 - پلمپ تشکل ها  : 2 مورد

13 - عدم صدور مجوز مراسم ها  : 8 مورد

14 - خودکشی  : 6 مورد

15 - لغو بیمه درمانی  : 131 مورد

16 - عدم پرداخت حقوق  : 18275 مورد

17 - جمع : 27300 مورد


زندانیان عقیدتی دارای حکم

1 - مرگ مشکوک  : 6 مورد

2 - تبعید  : 147 مورد

3 - عدم ملاقات  : 130 مورد

4 - ممانعت از دسترسی به وکیل  : 53 مورد

5 - اجرای حکم اعدام  : 18 مورد

6 - عدم اعطای مرخصی استعلاجی  : 33 مورد

7 - شکنجه روحی یا روانی  : 122 مورد

8 - اعتصاب غذا  : 87 مورد

9 - محرومیت از حق تماس تلفنی  : 36 مورد

10 - نگهداری در محل نا مطلوب  : 37 مورد

11 - انتقال به سلول انفرادی  : 79 مورد

12 - جلوگیری از آزادی  : 22 مورد

13 - صدور حکم اعدام  : 28 مورد

14 - قتل زندانی  : 38 مورد

15 - جمع : 836 مورد


اعدام

1 - صدور حکم  : 311 مورد

2 - تائید حکم  : 71 مورد

3 - اجرای حکم  : 411 مورد

4 - صدور حکم اعدام برای کودکان یا نوجوانان : 3 مورد

5 - اجرای حکم اعدام کودکان یا نوجوانان : 4 مورد

6 - جمع : 802 مورد


حقوق شهروندی

1 - تیر اندازی  : 234 مورد

2 - مرگ مشکوک  : 738 مورد

3 - انفجار مین  : 12 مورد

4 - تجاوز و قتل  : 1008 مورد

5 - جمع : 1992 مورد


اقلیت های ملی

1 - ضرب و شتم  : 130 مورد

2 - حمله به تجمعات : 3 مورد

3 - پلمپ آموزشگاه زبان مادری : 2 مورد

4 - عدم صدور مجوز مراسم ها  : 6 مورد

5 - پلمپ چاپخانه  : 3 مورد

6 - جمع : 144 مورد


اقلیت های مذهبی

1 - تهدید و ارعاب  : 17 مورد

2 - بازداشت ها  : 207 مورد

3 - احضار به دادگاه  : 43 مورد

4 - محاکمات  : 35 مورد

5 - صدور حکم دادگاه  : 89 مورد

6 - آزادی موقت  : 57 مورد

7 - بازجویی  : 17 مورد

8 - ممنوع الخروج  : 3 مورد

9 - اخراج از کار  : 9 مورد

10 - ضرب و شتم  : 43 مورد

11 - حمله به تجمعات  : 11 مورد

12 - پلمپ محل عبادت  : 2 مورد

13 - عدم صدور مجوز مراسم ها  : 11 مورد

14 - قتل و ترور : 3 مورد

15 - جمع : 547 مورد

0 نظرات

ارسال یک نظر