اعدام ها را در ایران متوقف کنید

وبلاگ نویسان علیه اعدام موج جدید اعدام ها پس از انتخابات را محکوم میکند و جامعه جهانی را به اقدام برای نجات جان زندانیان در ایران فرامیخواند.

پیش شرط هر مذاکره ای با دولت جمهوری اسلامی ایران باید آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه احکام اعدام باشد

شمارش اعدام ها

پنجمین گزارش "سازمان حقوق بشر ایران" با ذکر دستکم ۵۸۰ مورد اعدام در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. طبق این گزارش، ۶۰ درصد اعدام‌ها در ملاءعام انجام شده‌اند و در بیش از ۱۵ زندان ایران اعدام‌های اعلام نشده و مخفی صورت گرفته‌اند.

در روز ۸ مارس ، روز جهانی زن
همبستگی با زنان زندانی
همبستگی با مادران داغدار ايران
هم صدا با مادران عزادار ايران "اعدام را بس کنيد". زندانيان سياسی را آزاد کنيد

به مناسبت روز جهانی زن، شش مارس، را روز همبستگی با زنان دربند ايران اعلام کرديم. در اين روز با ياد عاليه اقدام دوست، زينب بايزيدی، روناک صفارزاده که از سال ۱۳۸۶ در زندان‌اند؛ حاميان مادران داغ‌دار: ام بنين ابراهيمی، الهام حسنی، ژيلا کرم زاده مکوندی، دکتر ليلا سيف الهی، فاطمه رستگاری؛ و ۳۳ زندانی سياسی زن، که بعد از انتخابات دستگير شده‌اند را، ياد کرديم. زنانی که هيچ نکرده‌اند جز برابرخواهی و آگاه‌گری در برابر تبعيض. اين کارها هيچ کدام جرم نيست. آزادی اين زندانيان خواست همه‌ی ماست. در سکوت، با پلاکارد‌ها و عکس زندانيان و کشته شده‌ها، در کنار هم ايستاديم.

روز آفتابی و سردی بود. در کنار ما، چند زندانی را برای اعدام می‌بردند و زندانيان با چشم‌بند و طناب دار بر گردن، در دست‌شان توقف اعدام، "اعدام را بس کنيد" بود. اين صحنه نگاه هر ره‌گذری را به خود جلب می‌کرد. بسياری از آن عکس و فيلم گرفتند. بسياری به هم‌دردی ايستادند و با ما اعلام همبستگی نمودند و با خوشحالی امضا کردند. همبستگی با مادران عزادار ايران را.روز آفتابی و سردی بود. در کنار ما، چند زندانی را برای اعدام می‌بردند و زندانيان با چشم‌بند و طناب دار بر گردن، در دست‌شان توقف اعدام، "اعدام را بس کنيد" بود. اين صحنه نگاه هر ره‌گذری را به خود جلب می‌کرد. بسياری از آن عکس و فيلم گرفتند. بسياری به هم‌دردی ايستادند و با ما اعلام همبستگی نمودند و با خوشحالی امضا کردند. همبستگی با مادران عزادار ايران را.

در آن‌سوتر، در ميدان ترافلگار، به مناسبت ٨ مارس، تعداد زيادی از زنان انگليسی، گروه "ميليون‌ها زن به‌پا می‌خيزند" ايستاده بودند. زنان از کشورهای مختلف دنيا در آن عضويت داشتند. از هر کشوری نماينده‌ای مسائل زنان کشورش را حکايت می‌کرد. ما در پايان برنامه‌مان به جمع آن‌ها پيوستيم.

روز ٨ مارس، روز جهانی زن، حاميان "مادران داغ‌دار ايران" لندن در راه پيمايی صلح که توسط گروه فعالين بين‌المللی زنان در لندن برگزار می‌شود؛ شرکت خواهيم کرد. اين تظاهرات در روز دوشنبه ساعت ده صبح در Victoria Embankment Gardens شروع می‌شود.
حاميان "مادران داغ‌دار ايران" لندن
شش مارس ۱۳۸۸

*زنانی که در زندان‌اند و تنها جرم‌شان دفاع از حقوق بشر است: آذر منصوری - نفيسه اصغری -گلناز توسلی - تارا سپهری‌فر - حميده قاسمی - مهديه گلرو ـ عاطفه نبوی ـ نيلوفر هاشمی‌آذر ـ بهاره هدايت - مريم قنبری - الهام احسنی - سما بهمنی - مريم ضياء - نازنين فرزان‌جو – ماه‌فريد منصوريان معمار - سعيده ميرزايی - شيوا نظرآهاری - مهسا جزينی - مريم کريمی ـ پروين کهزادی ـ سميه مومنی - رومينا ذبيحيان - مهرانه آتشی - بنفشه دارالشفايی - جميله دارالشفايی - نيلوفر لاری‌پور ـ ملودی محمودی ـ هنگامه شهيدی ـ بدرالسادات مفيدی - ليلی فرهادپور - نوشين جعفری - نعيمه دوستدار - زينب کاظم‌خواه


بر گرفته از سایت گویا

0 نظرات

ارسال یک نظر